Omgaan met conflicten

Jules Vergeer leert je om te gaan met conflicten in het basisonderwijs

Conclictbemiddeling

Conflicten zijn niet leuk. Ze kunnen je belemmeren in je dagelijkse gang van zaken en erg aan je knagen. Goede afhandeling van conflicten is vaak van essentieel belang, zodat alle partijen weer door één deur kunnen. Conflictbemiddeling is mijn vak.

 

Een conflict vraagt om een oplossing

Een conflict kan zo ontstaan. Een onenigheidje tussen collega’s, een meningsverschil of een verkeerde opmerking. Ook een misverstand kan leiden tot een conflict. Als zo’n conflict het werken bemoeilijkt en tussen personen in komt te staan, is een passende oplossing van essentieel belang. Wordt een conflict niet op adequate wijze aangepakt, dan gaat dat ten koste van:

  • De werksfeer;
  • De professionaliteit;
  • De kwaliteit;
  • De kwantiteit.

 

Mediation

In eerste instantie tracht ik een conflict op te lossen door met beide partijen in mediation te gaan. Een gesprek. Want dan kan veel duidelijker worden. In de meeste van de gevallen was mediation genoeg. Mensen bleken een meningsverschil te hebben, of een andere beleving bij een voorval. Enkele sessies waren al genoeg om het conflict de wereld uit te helpen.

En dat is maar goed ook.

 

Sessies

Soms heeft het meer nodig. Een meningsverschil kan soms leiden tot spanningen op de werkvloer. Zeker in het geval van directies die besluiten nemen zonder overleg met teamleden, kan er spanning ontstaan.

Dergelijke oplossingen zijn vaak langere sessies, maar altijd leiden ze tot een oplossing.

 

Water bij de wijn

In veel gevallen moet men op een gegeven moment water bij de wijn doen. Het kan niet altijd zo opgelost worden dat alle betrokkenen volledig datgene krijgen wat ze willen. Hier en daar zal geschoven moeten worden, maar wel op een eerlijke manier. Het aandeel van elkaar moet even groot zijn. Daar kan ik bij helpen.

 

Geen oplossing bij conflicten?

Helaas komt het ook wel eens voor dat er geen oplossing voor een conflict kan worden gegeven. Een conflict is te ver doorgegaan en een oplossing laat zich niet meer noemen. Wat dan? Men zal toch door moeten.

In dat geval wordt er een toekomstvisie bedacht. De oude koeien blijven als het ware in de sloot en men gaat opnieuw beginnen. Als het conflict nog mee moet, omdat het deel uitmaakt van de dagelijkse gang van zaken, worden er regels opgesteld om het conflict op de juiste wijze te behandelen.

Daarbij maak ik gebruik van afsprakenlijsten.

 

Rollenspellen

Soms kan het heel erg helpen om een andere beleving te ervaren. Tijdens mijn teamaanpak maak ik dan ook graag gebruik van een rollenspel. Een goed rollenspel maakt het namelijk mogelijk om je in te leven in de beleving van een ander.

Een rollenspel is niet voor iedereen weggelegd. Ik probeer daar dan ook rekening mee te houden.

Andere aanpakken zijn er ook in overvloed, zoals het samen in dialoog gaan en het samen uitpraten van problemen.

 

Teambuilding

Conflicten kunnen ook positief vertaald worden. Soms kan het bijdragen aan de teambuilding. Als alle neuzen na een conflict weer dezelfde kant op wijzen, geeft dat aan dat een team in staat is zich over conflicten heen te zetten. Met andere woorden: ze worden er sterker van.

Hier lever ik dan ook graag mijn bijdrage aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *