Omgaan met conflicten

Jules Vergeer leert je om te gaan met conflicten in het basisonderwijs

Over Jules

Jules Vergeer (1962) is een bekende coach in conflicthantering. In de jaren tachtig werkte hij op een basisschool als leerkracht. In die tijd is hij zich gaan verdiepen in mediation en werd hij mediator voor verschillende bedrijven. Maar het onderwijs bleef aan hem knagen. Sinds 1999 is hij acties als conflictbemiddelaar in het basisonderwijs en reist hij het hele land door. Hij bemiddelt in conflicten tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directies.

Op deze websites zijn zijn opvattingen terug te lezen.